VALPALOT SKI

 

Noi, Voi. Stessa pista, stessa neve, stesso successo